Vælg en side
Del artiklen på:

Vi bruger en stor del af døgnets vågne timer på arbejdspladsen, hvor det først og fremmest gælder om at være produktiv, effektiv og levere et godt stykke arbejde. Dette kræver selvfølgelig en stor indsats fra den enkelte medarbejder, men man kan ikke bære alle opgaver ene og alene. Det produktive arbejde forudsætter nemlig et solidt og velplejet samarbejde og et godt kollegialt sammenhold. Og hvis det halter på disse punkter, gælder det om at få etableret de optimale betingelser for, at samarbejdet kan blive udviklet og styrket – eksempelvis igennem samarbejdslege og samarbejdsøvelser.

Samarbejdet (det gode af slagsen, vel at mærke) er ofte et forhold, som man på en arbejdsplads eller i andre konstellationer tager lidt for givet. Det er noget, som man bare går ud fra er til stede, og som man måske ikke tænker særlig meget over i hverdagen. Men ikke desto mindre er netop samarbejdet en altafgørende faktor for, at det daglige arbejde kan løbe rundt gnidningsfrit og effektivt. Det gode samarbejde kræver opmærksomhed, løbende vedligeholdelse og en aktiv indsats fra alle medarbejdere på en arbejdsplads. Der løftes i fælles flok, og det er denne fælles indsats, der bærer det produktive arbejde fremad og skaber de gode resultater.

Men i dag kan man ikke tage det gode samarbejde og kollegiale sammenhold for givet. Derfor er det vigtigt, at man en gang imellem sætter fokus på, hvordan samarbejdet reelt set ser ud på arbejdspladsen. Er der noget, der ikke fungerer optimalt? Hvori ligger samarbejdsproblemerne? Hvilke konsekvenser har de? Og hvordan kommer man dem bedst muligt til livs? Det er blandt andet nogle af disse spørgsmål, vi indirekte vil forsøge at adressere i dette indlæg.

Det arbejdsmæssige og det sociale skal ideelt set kunne spille sammen og komplementere hinanden konstruktivt, men det kræver af og til lidt ”smørelse” og et ekstra ”skub”, for at den sociale maskine kommer ordentligt i gang og kører problemfrit. Det handler i sidste ende om trivsel, og man trives kun godt i en (social) sammenhæng, hvis man rent faktisk formår at indgå i et velfungerende samarbejde, hvor alle kan med hinanden og udnytter hinanden på bedste vis i positiv forstand.

Dette er dog lettere sagt end gjort – men bare rolig. Hjælpen er nær. I dette indlæg giver vi dig en række gode tips og tricks samt gode idéer til samarbejdsøvelser for voksne. Vi ser på alt lige fra samarbejdslege, der skal tjene til at skabe gode relationer og et styrket socialt bånd, til samarbejdsøvelser med kommunikation som det primære fokuspunkt. Alt sammen i håb om at kunne give dig og dine kollegaer nogle konkrete og operative værktøjer til at kunne styrke jeres samarbejde. Du får således et lille idékatalog, som du uden tvivl vil kunne finde inspiration i, når du selv står og skal strukturere et forløb, en workshop, en teambuilding-tur eller noget helt fjerde, der har til hensigt at få sat fokus på samarbejdet.

Så på med ”ja-hatten”, den positive indstilling og ikke mindst læsebrillen.

Rigtig god læselyst.

Samarbejdslege – når arbejdet går som en leg

Kender du til begrebet ”samarbejdslege”? Måske gør du ikke – og det er skam ganske forståeligt. Når man hører ordet ”samarbejde”, er det nok ikke ligefrem associationer såsom sjov, hygge, samvær og lignende, der dukker frem i hovedet som det første. Man er nok langt mere tilbøjelig til at forbinde samarbejde med effektivisering, produktivitet, professionalisme, struktur, systematisering og andre mere ”tørre” og ”kedelige” associationer.

Koblingen mellem ”samarbejde” og ”leg” er altså ikke umiddelbart helt logisk, men faktisk kan den være ekstremt konstruktiv og formålstjenelig, da legen som redskab kan være et effektivt middel til at styrke og udvikle samarbejdet mellem mennesker. Med godt planlagte og veleksekverede samarbejdslege kan du netop realisere mål såsom effektivisering og højere produktivitet, da det velfungerende samarbejde udgør selve kimen til, at ”arbejdsmaskinen” bare kører som smurt.

Derfor vil vi gerne lægge ud med at slå et slag for at indtænke og prioritere legen aktivt i dine planer, når du skal i gang med at strikke et program sammen, der skal tjene til at styrke samarbejdet – eksempelvis på arbejdspladsen. Men hvad mener vi så med ”samarbejdslege”? Jo, det skal vi sige dig.

Samarbejdslege er ikke bare almindelige lege, som man kender dem fra børnehaven eller skolegården. Det er en særlig kategori af lege, der adskiller sig fra de traditionelle lege i kraft af følgende:
.

 • De er ofte mere eller mindre rammesat ud fra en bestemt struktur.
 • De har en underliggende hensigt og intention, der ikke bare begrænser sig til udelukkende at være underholdt og have det sjovt sammen.
 • De er ofte styret af en eller flere tovholdere og facilitatorer.
 • De er ofte en del af et længere forløb, hvor der løbende evalueres og følges op på resultaterne.

Når det så er sagt, er samarbejdslegene selvfølgelig forankrede i det barnlige ”legeunivers”, hvor fantasien og de skøre, sjove idéer råder. Her er der højt til loftet, plads til alle og mulighed for at udfolde sig personligt såvel som i fællesskab. Denne forankring har stor betydning for, hvordan du som deltager i samarbejdslegen skal agere og forholde dig, hvis du og de andre deltagere skal kunne få det maksimale ud af legene.

Du kan derfor med fordel gøre dig lidt forberedelsesarbejde og sætte dig ind i ”legebarnets” mindset. Det kan i denne forbindelse anbefales, at du:
.

 • finder dit indre legebarn frem
 • er 100 % med på den og tager ”ja-hatten” på
 • går fordomsfrit ind til samarbejdslegene med en positiv indstilling og et åbent sind
 • lader ”plejer” ligge på hattehylden og ikke lader dig styre af, hvad andre ville tænke
 • giver plads til dig selv og de andre i samarbejdslegene
 • går ind i legene med krop og sjæl – selvfølgelig kun så langt, du nu engang tør, kan og vil gå.

Det gælder om at give alt, hvad du har og investere dig selv i samarbejdslegene – dog uden at gå på kompromis med dine værdier. Du vil formodentlig opleve, at nogle af dine personlige grænser kan blive overskredet, hvilket du skal se som en mulighed fremfor en begrænsning. På den måde kan samarbejdslegene åbne op for nye sider af dig selv og dine kollegaer, hvilket kan danne grobund for bedre intern forståelse for hinanden og et styrket samarbejde i sidste ende.

Der er et væld af forskellige typer af samarbejdslege, hvoraf du nedenfor kan få et lille udvalg:
.

 • Hvor godt kender du din kollega? Denne samarbejdsleg er meget simpel og kan hurtigt sættes op uden den store forberedelse. Den kræver dog, at du på forhånd har formuleret en række spørgsmål (gerne af personlig karakter). To personer sidder ryg mod ryg og bliver stillet spørgsmålene, som de løbende skal tage stilling til ved at tilkendegive, om de mener, at udsagnet i det pågældende spørgsmål passer bedst på dem selv eller den anden deltager i legen. Et godt eksempel kunne være: ”Hvem tager oftest den sidste sjat kaffe uden at brygge ny kaffe og fylde på kanden igen?”. Dette kan de eventuelt markere ved at hæve et skilt, hvorpå der enten står ”mig selv” eller ”min kollega”. Jo mere personlige og skræddersyede spørgsmålene er til selve den sociale konstellation af mennesker, desto sjovere og mere relevant vil samarbejdslegen blive.
 • Tillidsøvelsen. Du har sikkert stiftet bekendtskab med denne samarbejdsleg, der grundlæggende skal tjene til at teste og styrke tillidsbåndet mellem deltagerne. Helt konkret stiller deltagerne sig i en cirkelformation med én person i midten, der får bind for øjnene. Denne person skal så spænde op i kroppen og lade sig falde frit – i troen på og tilliden til, at de andre omkringstående griber vedkommende og redder ham eller hende fra faldet. Legen slutter, når alle har prøvet at stå i midten og forhåbentlig oplevet, at alle kan stole på alle.
 • Puslespil på tid. En helt simpel og sjov samarbejdsleg kan være at inddele deltagerne i hold, som skal samle identiske puslespil på tid. Tidspresset og konkurrenceelementet er en sjov og underholdende dimension, der netop kræver, at samarbejdet bliver opbygget og spiller optimalt – i hvert fald hvis du gerne vil vinde.
  • Escape-room. Dette er en type samarbejdsleg, der er blevet yderst populær. Den går ud på, at deltagerne i grupper bliver sendt ind i et rum, hvor der er konstrueret en historie og rammefortælling, som er baseret på en overordnet gåde (med en lang række underordnede gåder). Denne gåde skal løses, for at man som gruppe kan slippe ud af rummet. Det gælder selvfølgelig om at komme ud hurtigst muligt, hvilket stiller store krav til samarbejdsevnen.

Mulighederne er som sagt mangfoldige, og det gælder i den grad om at tænke ud af boksen. Jo mere kreativt og sjovt, desto højere engagement vil man typisk opleve hos deltagerne – hvilket som regel giver de bedste resultater samarbejdsmæssigt.

Kreative og sjove samarbejdsøvelser for voksne – og barnlige sjæle
Og nu hvor vi alligevel er i den kreative afdeling, kan vi lige så godt fortsætte ned ad den vej og kigge nærmere på andre kreative og sjove samarbejdsøvelser for voksne. Nu siger vi godt nok ”voksne” – men måske ville det være mere retvisende at skrive ”voksne og barnlige sjæle”. For som tidligere nævnt er det afgørende, at man som deltager (og facilitator) formår at parkere det voksne tankesæt for en stund og iklæde sig det barnlige sind. Altså bogstaveligt talt gå ned i øjenhøjde.

Men selvom samarbejdsøvelserne skal være sjove og implicere leg, har de typisk et mere seriøst sigte og intention. Målet er ofte at få forbedret samarbejdet, hvilket betyder, at der på forhånd (eller i forbindelse med øvelserne) skal identificeres de potentielle bristepunkter og udfordringer, der eksisterer på dette felt. Du kan jo selvsagt først imødekomme og mindske problemstillingerne, hvis de er blevet bevidstgjorte og fremlagt. Denne del af samarbejdsøvelser for voksne er vigtig at have in mente, så det ikke bare ender med at blive ”leg for legens skyld” eller ”underholdning for underholdningens skyld”.

Men lad os se på sagerne. Her får du en række gode og kreative idéer til samarbejdsøvelser, der både har til formål at styrke samarbejdet (det vil sige udbedre potentielle samarbejdsvanskeligheder) og underholde:
.

 • Transport af væske i hold: Denne samarbejdsøvelse kan nok bedre forstås som en decideret aktivitet. Øvelsen går ud på, at man deler deltagerne op i nogle hold, der så skal konkurrere om at transportere væske fra ét punkt til et andet punkt. Deltagerne på de enkelte hold stiller sig op på en række og må ikke bevæge sig væk fra deres ståposition. I hver ende står der en en beholder, der i den ene ende er fyldt med væske og i den anden ende er tom. Det gælder så om hurtigst muligt at få transporteret væsken fra den fyldte beholder over i den tomme beholder med så lidt spild undervejs som muligt. Måden, hvorpå væsken transporteres, er udelukkende ved hjælp af en kop eller et bæger, som deltagerne giver videre til hinanden. Tidspresset skaber en intern konkurrence, hvilket gør det underholdende – samtidig med at det kræver et godt samarbejde for at få skabt en god rytme i ”væske-kæden”.
 • Klappe-cirklen: Denne samarbejdsøvelse handler i den grad om timing, motorik og samarbejde. Idéen er, at deltagerne stiller sig i en cirkel, og så er der én person, der starter med at klappe og sende klappet fysisk i den ene eller den anden retning. Personen ved siden af skal så ”modtage” klappet og sende det videre til den næste person i cirklen, der på samme måde skal sende klappet videre. Det gælder således om at få klappet sendt så hurtigt som muligt rundt i hele cirklen. Her har vi altså ikke at gøre med et konkurrenceelement, men derimod en fællesskabsorienteret øvelse.
 • Hviske-øvelsen: Vi bliver i cirkel-formationen (der i øvrigt er meget populær formation, når man laver samarbejdsøvelser) med den næste øvelse, der er meget enkel. Som navnet beskriver, handler det her om at hviske et bestemt budskab ind i øret til personen ved siden af. Modtager skal så afkode denne besked på bedste vis og derefter så præcist som muligt videreformidle budskabet til personen ved siden af – selvfølgelig fortsat med hvisken. Udfordringen er her at få formidlet det korrekte budskab hele vejen rundt i cirklen, uden at meningsindholdet forsvinder og ændres. Personen, som til at starte med fandt på budskabet, kan til sidst afgøre, hvor godt missionen er lykkes for holdet.
 • Kend din nabo. Denne samarbejdsøvelse smelter på mange punkter sammen med samarbejdslegen. Helt kort går den ud på, at man sidder i en rundkreds på stole, og så er der en person, der står i midten. Denne person starter med at sige et udsagn, eksempelvis ”jeg har ikke briller”, og så skal alle dem med briller stille sig op og hurtigst muligt erobre en anden stol i cirklen, hvilket personen i midten også skal. Den person, der ikke får erobret en plads i cirklen, bliver så den næste til at stille sig i midten. På den måde kommer man hurtigt til at kende hinanden rigtig godt – særligt hvis man formulerer udsagn af mere personlig karakter.

Ved hjælp af sådanne kreative og sjove samarbejdsøvelser for voksne kan du hurtigt få reduceret samarbejdsvanskeligheder, få vendt eventuelt negative ting til noget positivt og samlet set få styrket samarbejdet.

Bliv skarp på kommunikationen med samarbejdsøvelser

Den sidste kategori, vi kort vil tage fat i, omhandler kommunikations-samarbejdsøvelser. Det vil sige øvelser, der specifikt har til formål at udvikle og optimere på kommunikationsevnen og -kompetencerne internt i den pågældende gruppe.

Kommunikation er ofte alfa og omega, hvis et samarbejde skal kunne eksistere og fungere godt. Og her taler vi bestemt ikke kun om verbal kommunikation, som vi har set det i nogle af de tidligere samarbejdsøvelser. Det drejer sig i den grad også om mere kropslig og fysisk kommunikation, hvilket er nok så vigtigt i et velfungerende samarbejde.

Det første, du skal have på plads og tage stilling til i din planlægning af kommunikations-samarbejdsøvelser, er selve rammen omkring øvelserne. Hvilken form for kommunikation skal der lægges vægt på? Hvor skal det foregå? Og hvad er tidsrammen for øvelsen? Samarbejdsøvelsen behøver nemlig ikke udelukkende at være et kortvarigt foretagende på et par timer – den kan faktisk strække sig over dage og uger – ja ligefrem måneder afhængig af behovet.

Nedenfor har vi oplistet en række overvejelser, du med fordel kan gøre dig i forhold til rammerne:
.

 • Hvilke kommunikationsudfordringer er der fokus på?
 • Skal udfordringerne behandles i plenum eller i mindre teams?
 • Hvilken varighed skal øvelsen have? En én-times-øvelse eller et længere forløb?
 • Hvad er de fysiske rammer for øvelsen? Er det en dialogisk gruppekonstellation, en fællestur ud af huset, en fællesrejse eller noget helt andet?
 • Hvor meget skal øvelsen kræve af deltagerne? Både i forhold til mental, fysisk og økonomisk investering.

Kommunikations-samarbejdsøvelser tager ofte form som en slags teambuilding-øvelser, hvor deltagerne kommer tæt på hinanden og skal løse udfordringer sammen – ved hjælp af den rette kommunikation. Eksempler på denne type øvelser kunne være følgende:
.

 • Stjerneløbet, hvor man skal rundt på poster sammen og løse opgaver.
 • Escape-room, der som tidligere nævnt kræver en holdindsats for at kunne løse gåden og slippe ud af rummet.
 • Hulahoprings-øvelsen, hvor alle deltagere står i en rundkreds med hinanden i hænderne, og så skal alle deltagerne få kroppen igennem en hulahopring, der vandrer fra person til person – uden at bryde cirklen. Dette sker selvfølgelig på tid.
 • Bygge-øvelsen, hvor man har to identiske sæt af legoklodser, og så skal den ene deltager bygge en figur, som personen efterfølgende skal instruere den anden deltager i at bygge – uden at kunne se hinanden. Konkurrenceelementet handler her om at gøre det hurtigst muligt og så præcist som muligt.

Dette er bare et lille udsnit af de mange kommunikations-samarbejdsøvelser, der kan bidrage til at optimere samarbejdet og ikke mindst styrke kommunikationsevnen.

Vi håber, at ovenstående idéer til samarbejdsøvelser for voksne og samarbejdslege kan være med til at inspirere dig til, hvordan du mest effektivt får styrket samarbejdet på din arbejdsplads eller hvilken som helst anden social konstellation. Det vigtigste er i sidste ende, at du altid har netop dine egne og dine kollegaers samarbejdsmæssige behov og udfordringer for øje, så du kan skræddersy netop den løsning, der passer optimalt hertil, og som er mest formålstjenelig.

Held og lykke med samarbejdet!

Del artiklen på: